1.      Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna baltic-cheese.com (edaspidi Baltic Cheese e-pood) omanik Rassvet OÜ vahel Baltic Cheese e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Baltic Cheese e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Rassvet OÜ on õigustatud Ledpood e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.baltic-cheese.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.baltic-cheese.com Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Rassvet OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.      Hinnad

2.1. Kõik Baltic Cheese lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Veebipoes märgitud kauba hinnale võib lisanduda täiendavaid tasusid, sealhulgas transpordikulu või haldustasu, vastavalt Kasutamitingimustes sätestatule. Lisanduvate tasude suurus sõltub Kliendi ostukorvi väärtusest ja Kliendi poolt valitud tarneviisist. Ostetud toodete hinnale lisandavad kulud arvutatakse ja märgitakse Teie ostukorvis tellimuse vormistamisel.

2.3. Rassvet OÜ saab toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Te ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Teil võimalik oma tellimusest loobuda 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Teile kogu Teie poolt makstud summa.

3.      Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile„Vormistage tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed. Valige kohaletoimetamise- ja makseviis.

3.3. Olge tellija andmete lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Rassvet OÜ arvelduskontole. Pärast tellimuse kinnitamist tuleb Teie poolt märgitud e-postile arve.

3.5. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.

4.      Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

2) pangaülekandega.

3) kauba kättesaamisel sularahas.

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

5.      Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud viisil.

5.2. Laosolevate kaupade tarne on Harjumaa piires üldjuhul 1-2 tööpäeva pärast arve tasumist. Ülejäänud Eesti piires on tarne 2-3 tööpäeva jooksul. Kohaletoimetamine on tasuta, kui tellmuse summa on üle 100 eurot.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Rassvet OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Rassvet OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile rassvet.est@gmail.com või Rassvet OÜ kontakttelefonile +372 5555 6862.

6.      Kauba tagastamine

Kui Te ei ole rahul kohaletoimetatud kaupade kvaliteediga ja soovite need tagastada või välja vahetada, palume mitte hiljem kui 24 tundi pärast kohaletoimetamist teavitada meid sellest e-posti rassvet.est@gmail.com või telefoni +372 5555 6862 teel. Kui soovite, võite kaubad tagastada ka kohe Teile tellimuse kohale toimetanud kullerile.

Kaup vahetatakse ringi või tagastatakse Vahendajale, kooskõlastades eelnevalt kauba tagasivõtmise aja ja aadressi. Kaubale, mida soovite tagastada või asendada, tuleb meile tagasi tuua. 

Raha tagastatakse Teie pangakontole, mida kaupade eest maksmisel kasutasite, mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul kauba tagastamise päevast. Kui tagastate või vahetate kvaliteetset ja Teie tellimusele vastavat kaupa, siis kohaletoimetamise tasu ei tagastata ega kompenseerita.

Kui olete kaalukaupu saanud väiksema summa eest, kui olete nende eest tasunud, tagastatakse erinevus mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul tellimuse täitmise päevast Teie pangakontole, mida kaupade eest maksmisel kasutasite. Rohkem teavet tagastamise ning teiste ostu-müügitingimuste kohta leiate siit.

7.      Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Rassvet OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. Rassvet OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Rassvet OÜ

7.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuu kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Rassvet OÜ. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Rassvet OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. 

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Rassvet OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Rassvet OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Rassvet OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rassvet OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Rassvet OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Diskleimer

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

9.2. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Baltic Cheese e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Baltic Cheese e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 372 5555 6862.

 

Rassvet OÜ

Kehtib alates 24.07.2019